Geschiedenis

WSC de Paesplas werd volgens de acte van de Kamer van Koophandel officieel opgericht op 9 februari 1977 en er gaat een hele geschiedenis aan vooraf. Het bestuur bestond destijds uit drie heren: voorzitter Leo Boeijen, penningmeester Bergholz en secretaris Peter Bolle. Na de oprichting duurde het vijf jaar voordat de vereniging een vaste thuishaven had. De eerste steiger werd gemaakt door Piet Terburg, maar door baggerwerkzaamheden op de Paesplas en de Maas moest elders een plaats gevonden worden. Na twee verhuizingen werd op de locatie van het voormalige buitenzwembad in Gennep de derde ligplaats voor boten gevonden.

Tot 1981 waren penningmeester Bergholz en Henk van de Runtstraat de havenmeesters van de vereniging. Nadat de watersportclub zich huisvestte op de huidige locatie, Was Wiel Kaak havenmeester van 1986 tot en met 2020, waarvoor hij een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Vanaf 2021 hebben we een poule van enthousiaste havenmeesters die elkaar afwisselen. Onze vereniging kentĀ twee ereleden vanwege hun inzet en vele verdiensten voor de vereniging, namelijk Theo Jansen en Monique Maas.


WSC de Paesplas - Over ons

Het bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemene zaken
Evenementen

Wim le Clercq
Josefien Schoenmakers
Arjan van der Garde
Jurriaan Suurenbroek
Olga Flintrop


Ligplaatsen
Ligplaatsen en tarieven

De vereniging beschikt over 90 ligplaatsen, inclusief de nieuwe aanlegkade, voor leden, jaargasten en passanten die we graag verwelkomen. Het liggeld voor passanten bedraagt 1,50 euro per strekkende meter per dag. Dit is inclusief elektra en gebruik van onze sanitaire voorzieningen.

Faciliteiten

Bij WSC de Paesplas beschikken we onder andere over elektra op de steigers, een geheel vernieuwd sanitairgebouw met wasmachine en droger, leenfietsen, een gedeeltelijk overdekte barbecueplaats, een overdekt terras, een mooie parkeerruimte en onze havenmeester doet zijn uiterste best om onze gasten persoonlijk op te vangen. Ons haventerrein is alleen toegankelijk voor leden en gasten.

Faciliteiten

Statuten en reglementen

Voor leden zijn het huishoudelijk reglement, havenreglement en de statuten van de vereniging beschikbaar op aanvraag. Stuur hiervoor een mailtje naar info@wscdepaesplas.nl.